เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานตามที่รับมอบอำนาจ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

7/5/2563 22:38:27น. 7388
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
7/5/2563 22:38:27น. 7388
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานตามที่รับมอบอำนาจ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

#ประกาศ #COVID #COVID-19


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน