ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต นักศึกษา เดินทางกลับมาจาก กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

18/5/2563 15:04:18น. 1695
ในวันนี้( 18 พฤษภาคม 2563) 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม และหารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานในที่ประชุม ณ เทศมนตรีตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศมนตรีตำบลแม่กา   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   
18/5/2563 15:04:18น. 1695
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต นักศึกษา เดินทางกลับมาจาก กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

#COVID #COVID-19


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน