ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต นักศึกษา เดินทางกลับมาจาก กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

18/5/2563 15:04:18น. 319
ในวันนี้( 18 พฤษภาคม 2563) 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม และหารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนิสิต เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานในที่ประชุม ณ เทศมนตรีตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศมนตรีตำบลแม่กา   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   
18/5/2563 15:04:18น. 319
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน