ธารน้ำใจชาวสาธิตสู้ภัย COVID-19

18/5/2563 16:50:32น. 3681
covid-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ช่วยเหลือแก่นักเรียนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับนักเรียนโครงการฯ ที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบของให้แก่นักเรียนโครงการฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   
18/5/2563 16:50:32น. 3681
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ธารน้ำใจชาวสาธิตสู้ภัย COVID-19

#COVID #COVID-19


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน