โครงการ KU สู้ COVID-19 มอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/5/2563 15:33:25น. 5362
โครงการ KU สู้ COVID-19 มอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาทิเช่น ชุด PPE, หน้ากากอนามัย, Faceshield, เจลแอลกอฮอล์ และกล่องอะคริลิคสำหรับรักษาผู้ป่วย โดยมีรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สัญญา เรืองสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม) รองศาสตราจารย์ ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร) และอาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์  ธีรโสภณ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นตัวแทนรับมอบ

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบพระคุณโครงการ KU สู้ COVID-19 ผู้ประสานงานโครงการฯ และผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
19/5/2563 15:33:25น. 5362
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ KU สู้ COVID-19 มอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#ku #ppe #COVID #COVID-19


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน