คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

29/5/2563 10:54:55น. 456
คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในด้านการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ดังนี้
       1. การเข้าใช้บริการ กำหนดผู้ใช้บริการต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ และให้คำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ บันน่าเช็คอิน เพื่อใช้ในการเข้า-ออก ศูนย์บรรณสารฯ โดยระบบแสดงจำนวนสถิติผู้เข้าใช้บริการและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการได้ไม่เกิน 300 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. การจัดเตรียมสถานที่ ดำเนินการการจัดโต๊ะ เก้าอี้ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดทำฉากกั้น จัดให้แม่บ้านทำความสะอาด วันละ 3 รอบ จัดให้มีถังขยะติดเชื้อ จัดให้มีป้ายแสดงการเว้นระยะห่างทางสังคม และงดให้บริการห้องฉายภาพยนตร์ ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง และงดใช้ลิฟต์

4. การให้บริการ กำหนดให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือ ผ่านระบบ Books request ได้ไม่เกินคนละ 5 เล่ม โดยสามารถติดต่อขอรับด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ขยายระยะเวลายืมหนังสือสำหรับสมาชิกทุกประเภท เป็นเวลา  1 เดือน การชำระเงินค่าปรับผ่านช่องทางออนไลน์ งดให้บริการห้องฉายภาพยนตร์ ห้องอ่าน 24 ชั่วโมง และงดใช้ลิฟต์

5. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน สวมหน้ากากอนามัย และผู้ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการ ต้องใส่ face shield และสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
29/5/2563 10:54:55น. 456
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน