อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือมาตรการรองรับนิสิต ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

29/5/2563 16:46:57น. 439
มหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการรองรับนิสิต ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือมาตรการรองรับนิสิต

ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ต้อนรับและร่วมหารือและนำเสนอมาตรการเตรียม ความพร้อมในประเด็นการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเสนอการพัฒนาระบบการยืมหนังสือออนไลน์ การให้บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ และการชำระค่าปรับออนไลน์ผ่าน QR Code ร่วมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนิสิตก่อนเปิดให้บริการในช่วงใกล้เปิดปีการศึกษา ทั้งมาตราการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 300 คน ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อคน พร้อมการปรับพื้นที่ภายในเพื่อรักษาระยะห่าง และจัดเวรทำความสะอาดวันละ 3 เวลา จัดสถานที่ทิ้งขยะติดเชื้อและตั้งจุดการตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก อย่างเคร่งครัด ในส่วนบุคลากรผู้ให้บริการได้มีการตรวจร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ พร้อมติดตั้งเครื่องดูดอากาศเพื่อให้อากาศภายในถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
29/5/2563 16:46:57น. 439
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน