ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม RDM The Series by กองบริหารงานวิจัย 4/6/2563 14:36:49น. 1183

RDM The Series

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
???? RDM The Series ????
(Researcher Development from Mentoring System)
กิจกรรม " เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีส์ "
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง

เราแบ่งกิจกรรมให้ทุกท่านเป็น 2 Episodes ดังนี้

Episode 1 : พัฒนาเทคนิคการขอทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยระดับประเทศ 7 หน่วยงาน (7 โปรแกรม)

Episode 2 : พัฒนาเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (Manuscript & Submission) 3 กลุ่มสาขาวิชา (3 โปรแกรม)


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมแต่ละโปรแกรม (1 ประกาศนียบัตร/1 โปรแกรม)
2. สิทธิ์ในการเสนอขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2564 (โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ)


ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (โดยจัดผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom) ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมกับเราได้

สำหรับนักวิจัยใหม่ และนักวิจัยทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSenlq90JFVNxInDCm…/viewform

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นี้

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466666 ต่อ 1045 - 1049
ผู้ประสานงาน : นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์ โทร 0-9185-34953 Email : Kedwadee.kr@up.ac.thภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/6/2563 14:36:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน