คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 2/6/2563 13:12:54น. 835

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณาจารย์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและประชุมพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว ทั้งนี้รับชมการถ่ายทอดพิธีเปิดจากส่วนกลาง และประชุมขับเคลื่อนผ่านระบบ Application ZOOM ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีประเด็นในการประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อน AC, ความก้าวหน้าของ Big Data และ Gov Tech, เกษตรอัจฉริยะ,E-Commerce, ธุรกิจเกษตร Agribusiness ชมการนำเสนอผลงานของศูนย์ AC จังหวัดตัวอย่าง และพิจารณาร่างคู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ AIC


  แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2563 13:12:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน