มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ใน “โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”

2/6/2563 22:27:47น. 5005
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่  พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ใน “โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่  พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด

วันนี้ (วันที่ 2 มิถุนายน 2563)  ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด ในโครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ภายใต้ Super KPI กิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมความเป็นไทย โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเข้าช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดพะเยา และต้องการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองในครัวเรือนและชุมชน โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่  พันธุ์กบ และเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ซึ่งเป็นสัตว์และพืชเศรษฐกิจเข้าไปเพื่อฟื้นอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังได้รับผลกระทบจากภัยโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา 2.บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา 3.บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ 4.หนองเล็งทรายและบ้านสันสลี จังหวัดพะเยา โดยได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
2/6/2563 22:27:47น. 5005
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ใน “โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”

#COVID19 #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #ฟื้นฟูการเกษตร
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน