กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ B (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย)

12/6/2563 15:12:49น. 2259
กองบริหารงานวิจัย
ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA  ในระดับ A และระดับ B จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ซึ่ง กองบริหารงานวิจัย ได้รับผลการประเมิน ITA  ในระดับ B คะแนนประเมิน 82.12 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   
12/6/2563 15:12:49น. 2259
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ B (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย)

#กองบริหารงานวิจัย
#sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน