กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ B (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย) 12/6/2563 15:12:49น. 915

กองบริหารงานวิจัย
ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA  ในระดับ A และระดับ B จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ซึ่ง กองบริหารงานวิจัย ได้รับผลการประเมิน ITA  ในระดับ B คะแนนประเมิน 82.12 


 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2563 15:12:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน