นักเรียนสาธิตม.พะเยา คว้ารางวัลในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 17/6/2563 16:13:08น. 742

?? โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบผ่านทางออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
1. เด็กหญิงทัชชกร ไชยรินคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2. เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศิริเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
3. เด็กหญิงปุณยภา ไชยรินคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. เด็กหญิงพิชญฎา ไชยกุลเจริญสิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
 ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/6/2563 16:13:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน