ม.พะเยา ร่วมกับ MMS5 จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความสามารถพิเศษ และ ความท้าทาย”

23/6/2563 11:19:42น. 1469
เสวนาออนไลน์
ในวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โครงการ Multi Mentoring System กลุ่ม MMS 5 ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Webinar) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเสวนาในรูปแบบ Webinar และ Live สดผ่าน Application Zoom

เรื่อง “การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความสามารถพิเศษ และ ความท้าทาย”
(Research bridging Local to Global : Talent and Challenge)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์งานวิจัยในพื้นที่ ให้เกิดผลกระทบในวงวิชาการระดับสากล โดยยังเป็นเวทีสำหรับให้นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิเศษ ประสบการณ์เพื่อร่วมสร้างสร้างแรงบันดาลใจ ในการตีพิมพ์งานวิจัยในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายการทำงานจากการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สู่การยอมรับ ในระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการเสวนาจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เกตุ กรุดพันธ์   หัวหน้า Head Coach โครงการ MMS5 และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์   ทีมงานโครงการ MMS5 และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมรับฟังการเสวนาอย่างมากมาย มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144 ท่าน ประกอบไปด้วย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 36 ท่าน นักวิจัยภายนอกจำนวน 108 ท่าน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   
23/6/2563 11:19:42น. 1469
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมกับ MMS5 จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความสามารถพิเศษ และ ความท้าทาย”

#MMS5 #เสวนาออนไลน์ #การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน