สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม First Step PT 63 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ 23/6/2563 15:43:19น. 710

กายภาพบำบัด, ปฐมนิเทศ, สหเวชศาสตร์, Google Meet
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม First Step PT 63 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. – 11.30 น. โดยผ่านระบบ google meet เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ตัวแทนรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ถ่ายทอดผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเกมส์ที่ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกันและกัน แนะนำการใช้ชีวิต “การผจญภัยในโลก Freshy” ระเบียบการอยู่ร่วมกัน “เห็น สัมผัส รู้สึก ลิ้มลองวิชาชีพกายภาพบำบัด” และ “ปรับตัว เรียนรู้ อยู่เป็น” ในการเรียนสาขาวิชากายภาพบำบัด และก่อนจบการรายงานข่าวขอฝากคำคมเกี่ยวกับการเรียนโดย B.B. King “The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you” - สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้ 


 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2563 15:43:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน