คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

24/6/2563 10:29:35น. 1815
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ในระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม. พะเยา โดยมี ผศ.ดร. สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอกาสกับนิสิตใหม่รวมถึงกล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วย


ภายในกิจกรรมมีการ เสวนา 2 ข้อ คือเรื่อง “การปรับตัวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ เรื่อง “การเรียน การฝึกงาน และอาชีพหลังจบการศึกษา” โดย ประธานหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชา นอกจากนั้นยังได้แนะนำนักวิชาการศึกษาที่มีบทบาทโดยตรงกับนิสิตด้วย คือนักวิชาการศึกษาด้านวิชาการ และนักวิชาการศึกษาด้านกิจการนิสิต


หลังจากหลังได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศหลักสูตรและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 3 หลักสูตร ผ่านระบบ MS Teams โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. หลักสูตรจุลชีววิทยา MS team “MEDSCI 63 Microbiology”

2. หลักสูตรชีวเคมี MS team “Biochemistry”

3. หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร MS “NDUP 63 Orientation”


โดยการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งนี้ ที่รับความสนใจจากนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ให้การรับชมใน Facebook live และระบบ MS Teams ครบทั้ง 3 หลักสูตร และมีผู้เข้าชมกว่า 300 ท่าน


ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะก็ได้จัดกิจกรรมสอนโปรแกรมสำหรับการเรียนในระบบออนไลน์ และการให้ความรู้เรื่องทุน กยศ. กรอ. รวมถึงการเรียนรู้ระบบ REG ซี่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้นิสิตใหม่มีความพร้อมมากที่สุดในการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
24/6/2563 10:29:35น. 1815
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

#วิทยาศาสตร์การแพทย์ #ปฐมนิเทศออนไลน์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน