คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิต 24/6/2563 16:31:29น. 360

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิต 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะ/มหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ วิธีการและแนวการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการแนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดโครงการขึ้นในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 


 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/6/2563 16:31:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน