กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 – 2570 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 29/6/2563 11:20:14น. 137

d


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   d   
ข้อมูล/ข่าว :    d   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/6/2563 11:20:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน