งานช่างคณะทันตแพทยศาสตร์ เร่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝอยละออง เพื่อลดความเสี่ยงสำหรับบุคลากร นิสิตและผู้มารับบริการทางทันตกรรม

5/7/2563 22:43:39น. 786
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝอยละออง
        รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร นิสิต และผู้มารับบริการทันตกรรม จึงได้มอบหมายให้งานช่างคณะทันตแพทยศาสตร์ วางแผนและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝอยละออง น้ำลาย เลือดและสารคัดหลั่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ อีกทั้งยังลดโอกาสในการติดเชื้อจากผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในคลินิกทันตกรรม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องทำงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้วกว่า 60% ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม (อาคาร1) และอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร2)คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เจษฎา เพ็งสาย   
ข้อมูล/ข่าว :    วสุ สุริยะ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
5/7/2563 22:43:39น. 786
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน