แชร์ Twitter   
350
    

คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา

กาวีระ คณบดี และ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน ให้การต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ Meng Xianjun ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะ

เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดทุน

การศึกษาของสถาบันขงจื่อ การจัดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) รวมถึงหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2563 13:47:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน