แชร์ Twitter   
302
  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ณ วัดบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ถวายเทียนพรรษา

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.วารัชน์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เดินทางร่วมทำบุญถวานเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ วัดบ้านโซ้  ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นฤมล เขียวตี๋   
ข้อมูล/ข่าว :    นภสร แก้ววิชิต   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/7/2563 10:53:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน