คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย 13/7/2563 13:20:29น. 440

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม บุคลากร พร้อมนิสิตให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ด้วยสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จำกัด มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งจังหวัดเชียงรายตามกฎหมายสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ พัฒนา ห่วงโซ่คุณค่ายางพาราในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงได้เข้าปรึกษา แลกเปลี่ยน และขอความอนเคราะห์ให้นิสิต นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ ทำโครงการวิจัย " ปัจจัยความเหมาะสม ระบบกรีดยาง 2 รอยกรีด ในพื้จที่สวนยางพารา จังหวัดเชียงราย"


   แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/7/2563 13:20:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน