คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 14/7/2563 15:42:36น. 475

กิจกรรมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
        รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และนางสาวเจตนา ตลับศรี ตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของชาติไทยตลอดจนสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อพัฒนานิสิตและพัฒนาบุคลการให้มีวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหม้อแกงทอง วัดแม่กาห้วยเคียน วัดแม่กาโทกหวาก วัดป่าพระอุบาลี และ วัดบ้านโซ้ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา , กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต, เจตนา ตลับศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/7/2563 15:42:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน