เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย COVID-19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR 16/7/2563 14:31:18น. 557

COVID-19
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ความร่วมมือกับ L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ IRD-PHPT U174 เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ด้วยเทคนิค real-time RT-PCR

แบบทราบผลรวดเร็วภายใน 2 วัน หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ

ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

โดยให้บริการตรวจสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตอบแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยง ฟรี 200 รายแรก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอตรวจแบบมีค่าใช้จ่ายได้ที่ ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา โทร 0804986839

ท่านจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ และไลน์ เพื่อลงทะเบียนรับการตรวจ และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที

คำตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ ขอให้ท่านตอบคำถามอย่างถูกต้องและแท้จริง


ลงทะเบียน ประเมินความเสี่ยง นัดหมาย  https://pyo.covidtestcnx.org/ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา โทร 0 08 498 6839
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    .   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/7/2563 14:31:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน