กองบริหารงานวิจัยร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 16/7/2563 16:21:37น. 421

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมทั้งเป็น

สิริมงคลแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

พิธีการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้

07.45 น. พิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษา

08.00 น. พิธีตักบาตร ณ อาคารเวียงพะเยา

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา

10.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ 10 ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

ณ ลาน อเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบดี

16.00 น. โครงการปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/7/2563 16:21:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน