ม.พะเยา จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

17/7/2563 14:12:08น. 2112
สถาปนา

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเปิดงานแสดงนิทรรศการภายใต้ชื่อ “10 ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเผยแพร่เรื่องราวมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การบริหารและการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สู่ปีที่ 10 ด้วยความภาคภูมิใจโดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567

การจัดงานครั้งนี้ถือได้ว่าเป็น 1 ทศวรรษ ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดนิทรรศการแสดงวิสัยทัศน์พร้อมแนะนำศูนย์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ที่พร้อมมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยในงานนิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่

1. การแสดงวิสัยทัศน์ ปีที่ 10 ของมหาวิทยาลัย เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเริ่มก้าวสู่ความเป็นสากล และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” (University for Community Innovation with International Standard)

2. 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยพะเยา ประมวลภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนำเสนอผ่านภาพนิ่ง

3. แสดงผลงานการประกวดโลโก้ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 46 ผลงานจากทั่วประเทศ และผู้ที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ
     รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 คุณพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล จังหวัดพะเยา

     รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 คุณธราเทพ สานุศิษย์ จังหวัดสกลนคร

     รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 คุณพลากร อุดมปกรณ์ จังหวัดลำปาง

4. ผลการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมเป็นปีแรกและเป็นหนึ่งใน 19 มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับประกาศอันดับโลก

5. ผลการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ติดอันดับที่ 14 ของประเทศไทย จาก Scimago Institutions Ranking (SIR) World Report 2020 โดย Scimago Lab

6. แนะนำศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับบทบาทการสร้างคนสร้างอาชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

7. แนะนำศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย (Green Peafowl Learning Center)

8. แนะนำสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

9. การดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ปี 2563 สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย          และพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อเนื่องตามลำดับ  

ในปี 2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 10 ปี เป็นปีที่มีความท้าทายในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยพะเยาได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในโอกาสนี้ได้จัดทำหน้ากากอนามัย สกรีนโลโก้ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา มอบให้กับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน เพื่อเป็น 1 ในมาตรการการป้องกันให้กับบุคลากรในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปีที่ 10 ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเริ่มก้าวสู่ความเป็นสากล และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” (University for Community Innovation with International Standard)

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ นิสิต บุคลากรเข้าชมงานนิทรรศการ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 นี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/7/2563 14:12:08น. 2112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

#10ปีมหาวิทยาลัยพะเยา #ม.พะเยา #นิทรรศการ
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน