บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563 17/7/2563 14:34:34น. 305

ในพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ตักบาตรและสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิต ,กองกิจการนิสิต ,งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 14:34:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน