บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2563 14:40:25น. 250

ในพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา หนึ่งในโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สวนด้านหน้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 14:40:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน