คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง 31/7/2563 13:54:26น. 730

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างามพร้อมด้วยผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา  โดยการนำเอาวิทยาการสมัยใหม่ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง นวัฒกรรมจัดการแม่โคหลังคลอดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกโคเนื้อ ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มาช่วยระบบการผลิตจะทำให้การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีตลาดที่แน่นอน และมีความมั่งคงในอาชีพ โดยทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ และจะมีงานในลักษณะอบรม หลักสูตรพัฒนาอาชีพ และการเรียนสะสมหน่วยกิจ ตามมาอีกหลายหลักสูตร เพื่อให้ชุมชนของจังหวัดพะเยาเข้มแข็ง สอดคล้องกับปรัชญาและพันธะกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/7/2563 13:54:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน