กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 31/7/2563 17:29:25น. 786

มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์)  ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์)ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาในพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน ณ ห้องพุฒตาลโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   facebook:Theerayuth King Kaewsing   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/7/2563 17:29:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน