คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7/8/2563 16:28:29น. 2540
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี และอาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา นำนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และนำแนะวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก และรับฟังคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากจากอาจารย์ทันตแพทย์
        ปัจจุบันคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กเปิดให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 12 ปี ในวันจันทร์ - วันพุธ ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - 11.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ที่สนใจสามารถพาบุตร หลาน เข้ารับบริการได้ที่ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 4701 งานเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
7/8/2563 16:28:29น. 2540
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก #โรงพยาบาลทันตกรรม


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน