อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 10/8/2563 11:40:08น. 764

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน

          วันนี้ (วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ) เวลา 09.00 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์.ดร.เสมอ ถาน้อย และ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือเรื่องการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในช่วงหลังสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้เนื่องจากในส่วนของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะมีการผ่อนคลายให้จัดการเรียนในห้องเรียนเพิ่มเติมได้อีก โดยมหาวิทยาลัยสามารถใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง on-site ตามปกติ ร่วมกับ online ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และตามกิจกรรมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเริ่มทดลองดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2563 11:40:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน