SEEN ได้จัดโครงการ การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “Meta Data Analysis สำหรับการเขียนบทความทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม”

24/8/2563 21:58:15น. 1353
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “Meta Data Analysis สำหรับการเขียนบทความทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม” นำโดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ ได้ให้การตอนรับ รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ของวิทยากรในการเขียนบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ และจะได้นำไปพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการของตนเองต่อไป 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
24/8/2563 21:58:15น. 1353
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ได้จัดโครงการ การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “Meta Data Analysis สำหรับการเขียนบทความทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม”

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน