คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

27/8/2563 17:50:09น. 2521
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ ได้จัดโครงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ร้านอาหาร D-Day อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายบริการ และผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงามสู่การสร้างนวัตกรรมของชุมชนอย่างยั้งยืน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนสู่การสร้างโจทย์วิจัยจากภาคท้องถิ่นอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และคุณณิชชา ยอดเมือง ประธาน OTOP จังหวัดพะเยา ร่วมบรรยาย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ


นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการนวัตกรรรมสุขภาพจากชุมชนและผู้ประกอบการสู่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอภิรักษ์ กาตาส่าย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
27/8/2563 17:50:09น. 2521
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #งานวิจัย #นวัตกรรม #บริการวิชาการ #ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน