คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าให้การบริการวิชาการด้านการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพหมักเพิ่มโภชนะวัสดุการเกษตกรเป็นอาหารโคเนื้อแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว 29/8/2563 10:05:12น. 403

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าให้การบริการวิชาการด้านการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพหมักเพิ่มโภชนะวัสดุการเกษตกรเป็นอาหารโคเนื้อแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว
ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าให้การบริการวิชาการด้านการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพหมักเพิ่มโภชนะวัสดุการเกษตกรเป็นอาหารโคเนื้อแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล พร้อมดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ เข้าให้บริการวิชาการในโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนโคเนื้อแก่เกษตรกรกว่า 6,000 ราย เพื่อผลิตโคขุนลูกผสม 30,000 ตัว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแนวใหม่ของการปรับคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์จากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช.ภาคเหนือ และ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ความสนใจเทคโนโลยีเพื่อจะนำไปขยายผลธุรกิจเชิงการค้าต่อไปในอนาคต 


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/8/2563 10:05:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน