คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อ ปี 2563 1/9/2563 11:17:52น. 459

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อ ปี 2563
ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อ ปี 2563 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกตเวย์ จังหวัดพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จ.เชียงราย, จ.แพร่, จ.ลำปาง, จ.น่าน และ จ.พะเยา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยงานประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมมากมาย อาธิเช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ประชาชนผู้ให้ความสนใจ พร้อมเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนแนวคิดพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจและร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการบริหารจัดการโคเนื้อ


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2563 11:17:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน