ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2

1/9/2563 16:32:26น. 394
COVID-19

    รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 จังหวัดพะเยา ชนิดฝึกซ้อมจริงในพื้นที่ (Field Execise) เพื่อทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอำเภอจากกรณีดังกล่าว ทางศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. เพื่อรองรับการระบาดของโรคและเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ถือเป็นการยกการ์ดฟิตซ้อมกันอีกครั้งให้มีความพร้อม 100 % และจะทำการประชุมถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯครั้งนี้ด้วยเช่นกัน  

  มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นพื้นที่ที่มีนิสิตจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตร่วมกัน การฝึกซ้อมแผนฯ จะช่วยในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการแผน และแนวทางปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ ขณะเดียวกันยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

    โดยในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ได้กำหนดฝึกซ้อม ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08:30-16.30 น. และประชุมถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ รวมถึงนำเสนอวีดิโอการฝึกซ้อมจากโรงพยาบาลในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา 08:30-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกว่า 40 หน่วยงาน  


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/9/2563 16:32:26น. 394
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน