การแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2/9/2563 15:54:13น. 240

วิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมเพื่อแสดง วิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำเสนอให้ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รับทราบทิศทาง นโยบาย ในอนาคตของคณะเภสัชศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้พูดถึง เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objective and Key Results: OKR) ทั้งนี้ยังมีผู้บริหารด้าน พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ, คุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ, นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการ, สารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล, การประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขึ้นมาแสดงวิสัยทัศ และทิศทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆอีกด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

-----------------------------

 ??ติดต่อสอบถาม
คณะเภสัชศาสตร์
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

       

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/9/2563 15:54:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน