โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx

3/9/2563 16:25:08น. 2091
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx

วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา งานวิจัยและประกันคุณถาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา ดร.วัชระ จตุพร และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง EdPex

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
3/9/2563 16:25:08น. 2091
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx

#วิทยาลัยการศึกษา #ดูงาน #EdPEx


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน