การประชุมสรุปแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

3/9/2563 16:40:12น. 660
มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระลอก 2 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมสรุปแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระลอก 2  ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่(Field Exercise) จังหวัดพะเยา โดยมี นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่างวรายงาน โดยกิจกรรมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  ปกครองจังหวัดพะเยา   สำนักงานจังหวัดพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 150 คน

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดระลอกสอง จากกรณีดังกล่าว จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ระลอก 2  ของจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) และมีฝึกซ้อมจริงในพื้นที่(Field Exercise) จำนวน 4 อำเภอแล้ว โดยได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา                   จังหวัดพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
3/9/2563 16:40:12น. 660
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน