ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเส้นทางการพัฒนางานวิจัยด้านคณิตศาสตร์

7/9/2563 11:37:03น. 688
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเส้นทางการพัฒนางานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ในสาขา Fixed Point Theory and Optimization ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการวิจัยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในกลุ่มนักวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการมาพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองได้ และเพื่อให้บุคลากรทางคณิตศาสตร์ได้รับรู้ความก้าวหน้าและตื่นตัวในการทำวิจัยด้านคณิตศาสตร์ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/9/2563 11:37:03น. 688
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเส้นทางการพัฒนางานวิจัยด้านคณิตศาสตร์

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน