รณรงค์ การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น "ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี"

8/9/2563 15:30:32น. 1178

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการรณรงค์ การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น "ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี" พร้อมเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมส่วมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่นทุก ๆ วันอังคาร และวันศุกร์ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่น ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกายให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาต่อไป-----------------------------------------------------
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
8/9/2563 15:30:32น. 1178
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รณรงค์ การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น "ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี"

#งานวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ #ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี
#sdg4 #sdg8 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน