ม.พะเยาก้าวล้ำ นำจอแสดงผลด้านเทคโนโลยี ติดตั้งตามป้ายรถเมล์ในมหาวิทยาลัย อนาคตหวังเป็นจุดอำนวยความสะดวกด้าน IT ให้กับผู้ใช้บริการ 9/9/2563 9:37:12น. 2335

จอแสดงผล ม.พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้กับ นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากร และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการด้านขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยติดตั้งจอแสดงผลขนาด 55 นิ้วในแนวตั้งรูปทรงทันสมัยไว้คอยให้ใช้บริการตามป้ายรถเมล์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข เพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแบบสมาร์ท (Smart Operation) โดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงานในมหาวิทยาลัยพะเยามากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการ ให้บริการขนส่งมวลชนแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบการจราจร อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และลดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรขนส่งมวลชนให้เกิด ประสิทธิภาพ เกิดการให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุม และเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่นักนิสิต และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย”

สำหรับจอแสดงผลนี้ สามารถแสดงผลระบบขนส่งของรถเมล์ม่วงแบบ real time ในแต่ละสายที่วิ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีการอัพเดทตำแหน่งพิกัดของรถทุก ๆ 1 วินาที ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งรถทั้งหมดที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบของแผนที่ แยกสีตามสายการวิ่งของรถ อีกทั้งยังสามารถแสดงว่ามีรถหมายเลขไหนกำลังให้บริการ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในแต่ละสายได้อีกด้วย และนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลระบบขนส่งรถเมล์ม่วงได้ทั้งบนพีซีและโทรศัพท์มือถือได้ที่ http://bustransit.up.ac.th/ หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart UP บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่พัฒนาโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อีกช่องทาง

ในอนาคตมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการพัฒนาจอแสดงผลให้มีขนาดที่เล็กและกระทัดรัดเพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน มีน้ำหนักเบา เพื่อที่จะง่ายต่อการนำไปติดตั้งและถอดออกและพัฒนาตัวป้ายรถเมล์ให้สามารถเป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่smartphone tablet หรือ notebook ให้กับนิสิตในระหว่างรอรถเมล์ได้


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศุภกร ใจหมั่น นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ข่าว ณรงค์ วงค์ไชย , ฐานนันนาฎ หาญเลิศ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2563 9:37:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน