คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมที่ 3 (จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 14/9/2563 12:56:40น. 203

พัฒนาศักยภาพ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมที่ 3 (จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) รหัสโครงการ 634101382 ในวันที่ 9,11-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและมีความคุ้มค่า โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในองค์กร มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุผล เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน มีแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังกล่าวขึ้น


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2563 12:56:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน