โครงการ “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ประจำปี 2563”

17/9/2563 14:54:12น. 773
EdPEx ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ประจำปี 2563” ภายใต้การจัดโครงการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ. สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการบรรยายเกณฑ์คุณภาพทั้ง 7 หมวด ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 1

-----------------------

-----------------------------
??ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
17/9/2563 14:54:12น. 773
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ประจำปี 2563”

#งานวิชาการ #งานประกันคุณภาพการศึกษา #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน