คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office " มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

17/9/2563 17:27:37น. 1957
สำนักงานสีเขียวGreen Office

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office " ณ ห้องประชุม ICT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน Green Office คือ คุณสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, คุณสรรเพ็ช รอดพินิจ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองลาน และคุณร่มศิริ เสียงใส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการตรวจรับการประเมินฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกำหนดแนวปฏิบัติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรือง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/9/2563 17:27:37น. 1957
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office " มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

#สำนักงานสีเขียวGreen Office
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน