Seen จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม

18/9/2563 21:30:28น. 1162
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.กฤษดา ปิติจา ให้เกียรติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของเครื่อง GC/MS และเสริมทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
18/9/2563 21:30:28น. 1162
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


Seen จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม

#SEEN UP #SEEN
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน