คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม KM เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ 21/9/2563 14:02:50น. 381

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม KM เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ
วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม KM เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา ทั้งนี้เป็นการแจ้งนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของคณะฯ พร้อมทำ Workshop การเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรของบุคลากรภายในคณะฯ ปรึกษา หารือ แสดงข้อคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ สร้างบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และท้ายการประชุมร่วมกันสรุปและถอดบทเรียน


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2563 14:02:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน