SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย”

21/9/2563 15:36:20น. 1169
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชุมเสวนา “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง (เวียงเชียงราย เวียงเชียงแสน เวียงหนองหล่ม เวียงพางคำ) และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการยกระดับจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Destination) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปสู่การค้นหาแนวทางการพัฒนาอำเภอแม่สาย และจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ปลัดอำเภอแม่สาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอดิเรก ไลไธสง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นายเกียรติยศ สวัสดี เข้าร่วมในพิธีเปิดเวทีการประชุมเสวนา และการแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
21/9/2563 15:36:20น. 1169
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย”

#SEEN UP #SEEN
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg11 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน