การประชุมการชี้แจงกระบวนการใช้ระบบ e-Budget

28/9/2563 15:52:16น. 1927
ระบบ e-Budget

           วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 กองแผนงาน ได้จัดการประชุมการชี้แจงกระบวนการใช้ระบบ e-Budget (ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ)   ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงกระบวนการใช้ระบบ e-Budget และมี ผู้ช่วยธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานแผน เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังเพื่อให้บุคลากร นำระบบ e-Budget ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดทำเอกสารโครงการ เอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งระบบ e-Budget จะเป็นตัวช่วยในการลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร และตอบโจทย์การเป็น Smart University อย่างเต็มรูปแบบ      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
28/9/2563 15:52:16น. 1927
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมการชี้แจงกระบวนการใช้ระบบ e-Budget

#e-Budget
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน