คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “น้อมระลึก สักกา บูชาครู”

5/10/2563 10:34:47น. 749
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “น้อมระลึก สักกา บูชาครู”
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “น้อมระลึก สักกา บูชาครู” ได้รับเกียรติคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ห้อง UB003 ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรฯใหม่ ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ ทั้งนี้ภายในกิจกรรม ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ร่วมไปถึงพิธีมอบติ้งคณะเกษตรฯ ในช่วงของท้ายกิจกรรม เป็นการผูกข้อมือนิสิต สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนิสิต และได้รับเกียรติจากผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) สาขาแม่ต๋ำ ให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของธนาคาร โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart Farmer) ให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ  


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
5/10/2563 10:34:47น. 749
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “น้อมระลึก สักกา บูชาครู”

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน