บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

9/10/2563 16:34:51น. 942
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.ฑาริกา พลโลก นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ นักวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบคุณณัฐพร มหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
9/10/2563 16:34:51น. 942
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน